festa10@festa10.com +34 608 940 702

RAMPA EV

Informació:

  • Model: Rampa EV

La rampa EV fa servir bigues per modulació 2,07 x 2,07 m. La diferència de cotes per cada mòdul és de 0,50 m. Sobre les bigues recolzen directament les plataformes EV (1,04 x 2,07 m.) I es cobreix el buit entre totes dues amb un tapajunts de xapa d'acer per a aconseguir una superfície contínua.