festa10@festa10.com +34 608 940 702

Informació:

  • Material: Acer C9D
  • Dimension: 1900mm x 40 x 1,2mm. (2,1Kg) verticals
  • Base de formigó: 38 Kg

El sistema de "Tanca mòbil" és una solució ideal per al tancament perimetral de les obres en execució, esdeveniments esportius, espectacles i qualsevol tancament de caràcter temporal.

Es compon d'un malla electrosoldada de filferro dur galvanitzat, amb 4 plecs longitudinals simètrics verticals de 1900x40.